பகவத் கீதை - ஒலிப் புத்தகம் (Bhagavath Geethai - Audio Book)

Important: Audio books can be listen only using mobile app. You may download the mobile app from the link

Bhagavath Geethai - Audio Book - Tamil

Bhagavath Geethai - Audio Book

100.00 / $ 2.99

Author: Bombay Kannan

Created by: Ponniyin Selvan & Friends (Bombay Kannan)

Language: Tamil

Genre: Historical

Type: Poetry

Duration: 3h 18m 52s

Chapter Details:

Chapter Name Chapter Duration
அர்ஜுன விஷாத யோகம் 11:05
ஸாங்கிய யோகம் 18:46
கர்ம யோகம் 11:39
ஞான கர்ம சந்யாச யோகம் 11:33
சந்யாச யோகம் 08:51
தியான யோகம் 13:09
ஞான விஞ்ஞான யோகம் 08:52
அக்ஷர பிரம்ம யோகம் 08:01
ராஜ வித்தியா ராஜ ரகசிய யோகம் 10:09
விபூதி யோகம் 11:20
விசுவரூப தரிசன யோகம் 16:33
பக்தி யோகம் 06:14
க்ஷேத்ர - க்ஷேத்ரக்ஞ விபாக யோகம் 09:57
குணத்ரய விபாக யோகம் 08:14
புருஷோத்தம யோகம் 07:09
தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம் 07:39
சிரத்தாத்ரய விபாக யோகம் 08:47
மோஷ சந்நியாச யோகம் 20:37

Write a review

Bad Good
Back To Top