கடல் புறா - பாகம் 1 - ஒலிப் புத்தகம் (Kadal Pura - Part 1 - Audio Book)

Important: Audio books can be listen only using mobile app. You may download the mobile app from the link

Kadal Pura - Part 1 - Audio Book - Tamil

Kadal Pura - Part 1 - Audio Book

200.00 / $ 2.99

Author: Bombay Kannan

Created by: Ponniyin Selvan & Friends (Bombay Kannan)

Language: Tamil

Genre: Historical

Type: Novel

Duration: 10h 11m 09s

Chapter Details:

Chapter Name Chapter Duration
இளைய பல்லவன் 21:35
அசைந்தன திரை அஞ்சன விழிகள் 21:56
எத்தனை படைக்களங்கள் 17:59
பயங்கர ஒலை 18:03
சமரின் முரசொலி 18:20
ஶ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யம் 19:15
காட்டுப்புறாவும் வீட்டுப்புறாவும் 18:59
அபய அறிவிப்பு 21:46
வலைக்குள் வந்த சிங்கம் 15:21
விமோசன சீலை 16:05
நீதி மண்டபம் 17:08
அநபாய குலோத்துங்கன் 19:04
அபாயத்தை மறைத்த அழகு 18:47
அழைப்பு 19:33
கண்கள் பெற்ற பயன் 10:11
அரபு நாட்டு அமீர் 15:56
புதிதாக வந்தவன் 18:15
சீன ஜோதிடம் 14:48
கனவில் கதை 14:35
புலியிடம் வேதாந்தம் 15:21
பூர்வாங்கம் ஒரு கதை 14:36
காந்தம் இலுக்கிறது 16:38
விடுதலைக்கு வழி 14:00
நீர்க்குடங்கள் நான்கு 14:53
வீரர்கள் திட்டம் 15:24
அமைதியும் அபாயமும் 13:39
எங்கே என் தந்தை 20:02
தோப்பில் தெரிந்த தீபம் 14:27
பரிசுக்குள் இருப்பது 14:00
இரவில் வந்த இருவர் 11:50
வெற்றியின் வழி 17:13
முதல் பலி 16:56
கை சொன்ன கதை 12:16
வீட்டு புறா காட்டு புறா கடல் புறா 16:31
சோதனை 15:26
சாதனை 14:40
பிரிவா முடிவா 16:02

Write a review

Bad Good
Back To Top