கடல் புறா - பாகம் 3 - ஒலிப் புத்தகம் (Kadal Pura - Part 3 - Audio Book)

Important: Audio books can be listen only using mobile app. You may download the mobile app from the link

Kadal Pura - Part 3 - Audio Book - Tamil

Kadal Pura - Part 3 - Audio Book

300.00 / $ 3.49

Author: Bombay Kannan

Created by: Ponniyin Selvan & Friends (Bombay Kannan)

Language: Tamil

Genre: Historical

Type: Novel

Duration: 13h 21m 05s

Chapter Details:

Chapter Name Chapter Duration
கடல் மோகினி 17:58
எரி அம்புகள் 15:29
கடல் புறாவின் முதல் போர் 13:40
புஷ்ப ஒட்டியாணம் 13:56
வெண்புறா 13:36
மருந்தும் மந்திரமும் 16:34
உலரலில் ஒரு விளக்கம் 16:38
கங்காதேவன் 11:21
தேவர் இருவர் 12:29
கங்காதேவனின் விருப்பம் 19:49
காதலெனும் உறவு 17:58
விசித்திர வரவேற்பு 15:29
கடல் நமது நாடு 13:40
நண்பர்கள் 13:56
ஒரு சொல் 13:36
பெண் எனும் புயல் 16:34
சரணாகதி 16:38
மேகத்திடையே ஒரு மின்னல் 11:21
பழம் நழுவி 12:29
சேந்தன் செய்த சத்தியம் 19:49
இரண்டாவது சத்தியம் 17:58
புறாவும் வல்லூறும் 15:29
காலை பிடிக்கும் சமயம் 13:40
உன் தந்தை சிறையில் 13:56
ஒப்பந்தம் 13:36
பதினொரு மாற்று தங்கம் 16:34
கடல் மணலில் கோடுகள் சில 16:38
மூன்றாம் நாள் இரவு 11:21
இடையே விழுந்த பந்தம் 12:29
மரண மன்னிப்பு 19:49
நிதி குவியல் உங்களுக்கு 17:58
இளவரசில்லா சக்கரவர்த்தி 15:29
மரண சீலை சொன்ன மாய கதை 13:40
தாய்நாட்டு மண்ணும் காற்றும் 13:56
வீர ராஜேந்திர பிரதிநிதி 13:36
ஏடும் பொருளும் 16:34
மோதிரக்கை 16:38
குலோத்துங்கன் உத்தரவு 11:21
வெற்றி யாருக்கு 12:29
உண்மையை சொல் 19:49
புது கதை 17:58
இலக்கியமும் இலக்கணமும் 15:29
பேழையும் திட்டலும் 13:40
தவறு திருத்தம் விளைவு 13:56
வானத்தே பறவைகள் 13:36
பறவைகள் அளித்த கற்பனைகள் 16:34
முதலை வாய்க்குள்ளே 16:38
அபாயம் 11:21
ஆபத்தை வெற்றிக் கொள்வது எது 12:29
கனவின் படிகள் 19:49
முதல் மோதல் 17:58
ஒரு மாறுதல் 15:29
விஜயசந்திரன் 13:40
எதிரியின் உதவி 13:56
மலையூர் கோட்டையில் 13:36
சினமும் சிந்தனையின் சிரிப்பும் 16:34
கல் நெஞ்சம் 16:38
குரு தக்ஷணை 11:21
அவள் ஏக்கமும் ஊக்கமும் 12:29
அழிவு திட்டம் 19:49
செங்கதிர் விழிசி 17:58
தேவிகள் இருவர் 15:29
மின்னலும் இடியும் 13:40
அவள் அளித்த பரிசு 13:56
மூன்றே சொற்கள் 13:36
அவர் உதேசம் அவர் கட்டளை 16:34
பிறை ஏழு 16:38
தீ கப்பல்கள் 11:21
சிதைந்த மாநகர் 12:29
மகள் தந்த விளக்கம் 19:49
ஜெயவர்மனின் நிபந்தனைகள் 17:58
மந்திரத்தின் முடிச்சி 15:29
வீர ராஜேந்திரரின் நகைச்சுவை 13:40

Write a review

Bad Good
Back To Top