சோலமலை இளவரசி - ஒலிப் புத்தகம் (Solamalai Ilavarasi - Audio Book)

Important: Audio books can be listen only using mobile app. You may download the mobile app from the link

Solamalai Ilavarasi - Audio Book - Tamil

Solamalai Ilavarasi - Audio Book

100.00 / $ 2.99

Author: Bombay Kannan

Created by: Ponniyin Selvan & Friends (Bombay Kannan)

Language: Tamil

Genre: Historical

Type: Novel

Duration: 4h 6m 51s

Chapter Details:

Chapter Name Chapter Duration
நள்ளிரவு ரயில் வண்டி 10:02
சின்னஞ்சிறு நட்சத்திரம் 15:03
சேவல் கூவிற்று! 10:33
வன்மம் வளர்ந்தது! 10:02
அந்தப்புர அடைக்கலம்! 15:58
மாலை வருகிறேன் 15:14
மணியக்காரர் மகள் 16:30
கண்ணீர் கலந்தது! 08:43
வெறி முற்றியது! 10:31
ஆண்டவன் சித்தம் 11:01
அரண்மனைச் சிறை 15:29
அப்பாவின் கோபம் 07:48
உல்லாச வாழ்க்கை! 12:02
ஆனந்த சுதந்திரம் 19:47
கைமேலே பலன் 13:55
கயிறு தொங்கிற்று! 08:24
இரும்பு இளகிற்று 08:19
உலகம் சுழன்றது! 16:29
விடுதலை வந்தது! 09:07
கதை முடிந்தது! 11:32

Write a review

Bad Good
Back To Top