உள்ளங்கை அறிவியல் - ஒலிப் புத்தகம் (Ullangai Ariviyal - Audio Book)

Important: Audio books can be listen only using mobile app. You may download the mobile app from the link

Ullangai Ariviyal - Audio Book - Tamil

Ullangai Ariviyal - Audio Book

99.00 / $ 3.49

Author: K. Padmanabhan

Created by:

Language: Tamil

Genre: Astrology

Type: Articles

Duration:

Chapter Details:

Chapter Name Chapter Duration
அறிமுகம் 00:23
கைரேகை ஜோதிடம் - அறிமுகம் 12:39
கைகளின் வகைகள் 18:17
கையில் கிரக மேடுகளும், குறிகளும் 11:33
கைகளில் ரேகைகள் 22:00
பிரதான ரேகைகள் 10:41
இருதய ரேகைகள் 05:51
விதி ரேகைகள் 15:50
சூரிய ரேகைகள் 06:03
திருமண ரேகைகள் 08:49
ஆரோக்கிய ரேகைகள் 04:46
துணை ரேகைகள் 20:06
உள்ளங்கை அறிவியல் 03:08
கைகளில் விரல்கள் 14:25
கைவிரல்களில் நகங்கள் 12:11

Write a review

Bad Good
Back To Top