ಭವಾನಿ ಅಜಿತ್ ಕಟ್ಟೆ (Bhavani Ajit Katte)
kannada/bhavani-ajit-katte-2x.jpg

Bhavani Ajit Katte

About the author

ಭವಾನಿ ಅಜಿತ್ ಕಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಎಸ್.ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಮುಗಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಕಾಲೇಜು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ, ತಾವೂ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿದ್ದ ಇವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅನುವಾದವಿದು. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Bhavani Ajit Katte is born and brought up in Bangalore. She has completed her MCA from M.S.Engineering College, Bangalore. She is into teaching profession since 4 years. Since childhood she is fascinated in reading books and that made her to write. This is her first translated work from English to Kannada and she is keen to write more in Kannada.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - ಭವಾನಿ ಅಜಿತ್ ಕಟ್ಟೆ (Bhavani Ajit Katte)

Tunturu Maleyalli Aralidha May Pushpagalu

Author: Bhavani Ajit Katte

Category: Social

49.00 / $ 1.99

Rating :
Back To Top