ஜீ.எம். பாலசுப்பிரமணியம் (G.M. Balasubramaniam)
Tamil Author GM Balasubramaniam

G.M. Balasubramaniam

About the author

78 வயதுடைய ஜீ.எம். பாலசுப்பிரமணியம், திருச்சி பாரத மிகுமின் கொதிகலத் தொழிற்சாலையில் தர உறுதி மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவில் பொறுப்பான பதவியில் இருந்து பணி விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர். இளவயதில் இருந்தே எழுதுவதில் ஆர்வம் கொண்டவர். நாளும் காணும் வாழ்வின் பல நிகழ்வுகளைதன் கதைகளிலும் கவிதைகளிலும் வெளிப்படுத்த முயற்சிப்பவர்.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - ஜீ.எம். பாலசுப்பிரமணியம் (G.M. Balasubramaniam)

Balasubramaniyanin Sirukathai Thoguppu

Author: G.M. Balasubramaniam

Category: Family

63.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Ninaivil Nee

Author: G.M. Balasubramaniam

Category: Fiction

88.00 / $ 2.99

Rating :

BalaSubramaniyanin Kavithaigal

Author: G.M. Balasubramaniam

Category: Family

75.00 / $ 1.99

Rating :

Kathaikathaiyam Karanamam

Author: G.M. Balasubramaniam

Category: Fiction

38.00 / $ 0.99

Be first to Write Review
Back To Top