ஜெயகுமார் ஶ்ரீனிவாசன் (Jeyakumar Srinivasan)
New
Tamil Author Jeyakumar Srinivasan

Jeyakumar Srinivasan

About the author

ஜெயக்குமார் ஸ்ரீனிவாசன் ஈராக்கில் பணி நிமித்தம் வசிக்கிறார். 15 ஆண்டுகள் வளைகுடா நாடுகளில் சுற்றித் திரிந்தவர். இணைய இதழ்களில் வளைகுடா நாடுகளின் அரசியல் பற்றி தொடர்ந்து கட்டுரைகள் எழுதி வருபவர். மதுரையின் டி.கல்லுப்பட்டி இவரது சொந்த ஊர்.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - ஜெயகுமார் ஶ்ரீனிவாசன் (Jeyakumar Srinivasan)
Save
30 %

Iraq - Netrum Indrum

Author: Jeyakumar Srinivasan

Category: Social

52.50/$1.3975.00/$1.99

Be first to Write Review
Back To Top