புலவர் சா. இராமாநுசம் (Pulavar S. Ramanusam)
New
Tamil Author Pulavar S. Ramanusam

Pulavar S. Ramanusam

About the author

புலவர் சா. இராமாநுசம் அவர்கள் சென்னை மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் தமிழாசிரியராக பணியாற்றியபவர். இவர் பல்வேறு இயக்கங்களில் பல முக்கிய பொறுப்புகள் வகித்துள்ளார். பணியில் இருந்து ஒய்வு பெற்ற பின்பும், பல்வேறு போராட்டங்களில் முன்னின்று வெற்றிக்கு வழி வகுத்துள்ளார். இவரின் கவிதை தொகுப்பை வெளியிடுகிறோம்.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - புலவர் சா. இராமாநுசம் (Pulavar S. Ramanusam)
Save
30 %

Valaiyil Vandhe Alaiyil Midhakkum Kavithaigal

Author: Pulavar S. Ramanusam

Category: Spiritual

87.50/$2.79125.00/$3.99

Be first to Write Review
Back To Top