தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் (Tamil Virtual Academy)
Tamil Author Tamil Virtual Academy

Tamil Virtual Academy

About the author

உலகு தழுவிய நிலையில் வாழும் தமிழ் மக்களும் தமிழில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள பிற மொழியினரும் தமிழ் மொழியையும், அறிவியல், தொழில் நுட்பம், கணினித் தமிழ் மற்றும் தமிழ்ப் பயன்பாட்டு மென்பொருள்களைக் கற்கவும், தமிழர் வரலாறு, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு ஆகியவை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் வேண்டிய வாய்ப்புகளை இணையம் வழியாக ஏற்படுத்துவதும், அரசு, கல்வி, ஊடகம், வணிகம் போன்ற பல்துறைகளுக்கும் வேண்டிய கணினித் தேவைகளுக்கான தீர்வுகளைக் கண்டறிந்து, நிறுவி, பராமரித்து, பயிற்சியளித்துப் பயன்பாட்டை பெருக்குதலும் இணையவழி அளிப்பதும் இதன் நோக்கமாகும்.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் (Tamil Virtual Academy)

Ravanan Maatchiyum Veezhchiyum

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Literature

FREE

Rating :

Rani Mangammal

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Biography

FREE

Rating :

Kural Selvam

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Literature

FREE

Rating :

Thirukkural Katturaigal

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Social

FREE

Rating :

Needhidevan Mayakkam

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Spiritual

FREE

Rating :

Thirukkural Nagaichuvai

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Humour

FREE

Rating :

Maruthuva vingyaanigal

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Research

FREE

Rating :

Nadaga Sinthanaigal

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Humour

FREE

Rating :

Desiya Thalaivar Kamarajar

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Biography

FREE

Rating :

Pandi Naattu Koyilgal

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Spiritual

FREE

Rating :

Makkal Nenjil M.G.R

Author: Tamil Virtual Academy

Category: Biography

FREE

Rating :
Back To Top