சாவி (Savi)
Tamil author Saavi

Savi

About the author

'சாவி' சிரிக்கத் தெரியாதவனையும் தனது எதார்த்தமான எழுத்துக்களால் சிரிக்க வைக்கக் கூடியவர். ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராக இருந்தும் கூட அதிகம் பெருமை பாராட்டவர். தனது முத்தான எழுத்துக்களால் வாசகர்களின் நெஞ்சங்களை கவர்ந்தவர். இவரது கதைகள் அனைத்தும், மக்களை கவரும் படியாக அமைந்து உள்ளதால் தான் எக்காலத்திலும் மக்களால் விரும்பப் படுகிறது.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - சாவி (Savi)
Save
30 %

Pazhaya Kanakku

Author: Savi

Category: Social

14.00/$0.3420.00/$0.49

Rating :
Save
30 %

Washingtonil Thirumanam

Author: Savi

Category: Social

14.00/$0.3420.00/$0.49

Be first to Write Review
Back To Top