உமையாள் சுப்பையா (Umayal Subbiah)
tamil/umayal-subbiah-2x.jpg

Umayal Subbiah

About the author

Well I am a homemaker and mother of 3 kids. I am very passionate about cooking and for the last 50 years I have been experiencing. A lot of them have been asking me how l do some of the very authentic dishes, that is when this idea striked of writing a book. It almost took me 2 years for writing this entire book and I have tested every recipe that I have written in this book.

In chettinad there are a lot of dishes where the measurement/proportion of the ingredients that we add to the recipe is very important. By virtue of having cooked for so long I remembered all the measurements perfectly well. And I did not want to keep this to myself, I wanted to share this with the larger community. In today's world kids are so busy in studying and preparing for the next level in their lives they hardly know how to cook. Hence, I have even captured the simple recipe of how to make a coffee and that is how this book started.

ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கில் ஒன்றான சமையல் கலை நன்றாக செய்வதே ஒரு சிறந்த கலை. எனக்கு தெரிந்த கற்றுக்கொண்ட பல விஷயங்களோடு பல வருடங்கள் உழைத்து அதிலுள்ள சூட்சமத்தை அறிந்து, சமையல் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளேன்.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - உமையாள் சுப்பையா (Umayal Subbiah)

Umayal Samayal

Author: Umayal Subbiah

Category: Cooking

174.00 / $ 4.99

Rating :
Back To Top