உமையாள் சுப்பையா (Umayal Subbiah)
tamil/umayal-subbiah-2x.jpg

Umayal Subbiah

About the author

ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கில் ஒன்றான சமையல் கலை நன்றாக செய்வதே ஒரு சிறந்த கலை. எனக்கு தெரிந்த கற்றுக்கொண்ட பல விஷயங்களோடு பல வருடங்கள் உழைத்து அதிலுள்ள சூட்சமத்தை அறிந்து, சமையல் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளேன்.

MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - உமையாள் சுப்பையா (Umayal Subbiah)

Umayal Samayal

Author: Umayal Subbiah

Category: Cooking

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review
Back To Top