ಇದನ್ನು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ (ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಜಿ) (Idannu Bayasiralilla (Best of UG))
Idannu Bayasiralilla (Best of UG) - Kannada eBook

Idannu Bayasiralilla (Best of UG)

174.00 / $ 4.99

Author: Dr. T. N. Vasudevmurthy

Language: All

Genre: Social

Type: Novel

ISBN: N/A

Print Length: 191 Pages

(Write a Review)

Write a review

Bad Good

Previous rating and reviews

  • Veerendra
    116 days ago

    Good

About Author

Dr. T. N. Vasudevmurthy (1974), Ph.D. on Allamaprabhu Vachangala Darshanika Maruchintane Vibina Rupagalu. Got Doctarate In 2008 from Kannada Vivavidyalaya Hampi. Got first grade Kannada in M.A. (Taulanika
Sahitya). After degree worked In many colleges as Kannada Lecturer for M.A. and M.Phil students at National College, Jain University. Currently working as a translator at The Printers of Mysuru Pvt. Ltd. (Prajavani, Deccan Herald). Some of the famous books and important works are Hucchutanave Anugharha (writings of famous Philosopher Friedrich Nietzsche), Pashanada Hangu (Ph.D. Essays), SishuKanda Kannsu (Keram Nenapu), Adyathmada Madya Beduvu, and Buddha Matthu Parampare (Osho speeches)
MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - Dr. T. N. Vasudevmurthy

Osho - Kavyadharma Matthu Dharma

Author: Dr. T. N. Vasudevmurthy

Genre: Spiritual

174.00 / $ 4.99

Be first to Write Review

Buddha Matthu Parampare

Author: Dr. T. N. Vasudevmurthy

Genre: Spiritual

324.00 / $ 7.49

Be first to Write Review
Back To Top