சி. கே. சுப்பிரமணிய முதலியாரின் பெரியபுராண உரைத்திறன் (C. K. Subramania Subramania Mudhaliyarin Periyapuranam Uraithiran)
C. K. Subramania Subramania Mudhaliyarin Periyapuranam Uraithiran - Tamil eBook

C. K. Subramania Subramania Mudhaliyarin Periyapuranam Uraithiran

100.00 / $ 2.99

Author: Dr. M.Palaniappan

Language: All

Genre: Biography

Type: Essay

ISBN: 9789352854004

Print Length: 192 Pages

Write a review

Bad Good

About Author

For the past thirteen years I have worked as a college professor. I've written more than ten books. I've written more than one hundred research articles in international level, National level
and State level journals. I also attended so many seminars. My favorite subject areas are grammar, literature, Tamil computing, and devotional literature. I worked at RAJAH'S COLLEGE in Pudukkottai as a associate professor and RAJA DORAISINGAM GOVT ARTS COLLEGE in sivaganga and Goverment arts and science college, Thiruvadanai as a head of the department of Tamil. I was working as an assistant director in Tamil Virtual University at Chennai for two years. At that time I wrote the lessons and designed the web based lesson structure for the international students. I got research guide approval from Trichy Barathidasan University and karaikkudi alagappa university. I guided ten M.A students, fifty M.phil students, and five Ph.D Scholars. I published my articles in E Journals like thinnai, pathivukal, muthukamalam, and vallamai. So many my articles are used for Wikipedia references. I got so many awards and prizes for my literary works.
MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - Dr. M.Palaniappan

Semmozhi Kalam

Author: Dr. M.Palaniappan

Genre: Literature

88.00 / $ 2.99

Be first to Write Review

Periya Puranathil Pengal Or Aaivu

Author: Dr. M.Palaniappan

Genre: Social

63.00 / $ 1.99

Be first to Write Review

Viduthalaiku Mundhaiya Pengalin Novel

Author: Dr. M.Palaniappan

Genre: Social

150.00 / $ 3.99

Be first to Write Review
Back To Top