காடு ஜுலை - ஆகஸ்ட் 2016 (Kaadu July - August 2016)
Kaadu July - August 2016 - Tamil eMagazine

Kaadu July - August 2016

40.00 / $ 0.99

Author: Kaadu

Language: All

Genre: Social

Type: Magazine

ISBN: N/A

Print Length: 94 Pages

Write a review

Bad Good

About Book

July August 2016 issue of Kaadu Magazine.

About Author

இயற்கை – காட்டுயிர் குறித்த அறிவை மீட்டெடுத்து, தற்கால அறிவியல் சூழலில் அறிமுகப்படுத்தும்
நோக்கமாக காடு என்கிற இணைய இதழினை கொண்டு வந்து இருக்கிறோம். எறும்புகள், வல்லூறுகள், அலையாத்திக் காடுகள், பழங்குடிகள் எனப் பல தளங்களில் அறிவியல் தரவுகளுடனும், வாசிக்கும் சுவாரசியத்துடன் கட்டுரைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இயற்கை, காட்டுயிர், சூழலியல் போன்றவை தொடர்பான விஷயங்களை வெறுமனே அறிவியல் தகவல்களாக இல்லாமல், சிறுகதையைப் போலச் சுவாரசியமாகக் கொடுத்தால், வாசகர்கள் விரும்பி படிப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையில் இந்த இதழ்களை வெளியிடுகிறோம்.
MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - Kaadu
New

Kaadu May - June 2016

Author: Kaadu

Genre: Social

40.00 / $ 0.99

Be first to Write Review
New

Kaadu March - April 2017

Author: Kaadu

Genre: Social

40.00 / $ 0.99

Be first to Write Review
New

Kaadu March - April 2016

Author: Kaadu

Genre: Social

40.00 / $ 0.99

Be first to Write Review
New

Kaadu November - December 2016

Author: Kaadu

Genre: Social

40.00 / $ 0.99

Be first to Write Review
Back To Top