பழைய கணக்கு (Pazhaya Kanakku)
Pazhaya Kanakku - Tamil eBook

Pazhaya Kanakku

20.00 / $ 0.49

Author: Savi

Language: All

Genre: Social

Type: Articles

ISBN: N/A

Print Length: 195 Pages

(Write a Review)

Write a review

Bad Good

Previous rating and reviews

  • Acharyaa Narmaada
    232 days ago

    Savi 's books r treasure trove for all generation's. Hope more of his books, U will present. Love & Blessings for all Pusthacmahal

About Book

One of the famous works written by the author. This is a collection of his memories with famous and notable people and incidents.

About Author

'சாவி' சிரிக்கத் தெரியாதவனையும் தனது எதார்த்தமான எழுத்துக்களால் சிரிக்க வைக்கக்
கூடியவர். ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராக இருந்தும் கூட அதிகம் பெருமை பாராட்டவர். தனது முத்தான எழுத்துக்களால் வாசகர்களின் நெஞ்சங்களை கவர்ந்தவர். இவரது கதைகள் அனைத்தும், மக்களை கவரும் படியாக அமைந்து உள்ளதால் தான் எக்காலத்திலும் மக்களால் விரும்பப் படுகிறது.
MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - Savi

Washingtonil Thirumanam

Author: Savi

Genre: Social

20.00 / $ 0.49

Be first to Write Review
Back To Top