பெண் நிலா சிறகடிக்க...!! (Pen Nila Siragadikka...!!)
Pen Nila Siragadikka...!! - Tamil eBook

Pen Nila Siragadikka...!!

38.00 / $ 0.99

Author: Pavithra Narayanan

Language: All

Genre: Family

Type: Novel

ISBN: N/A

Print Length: 60 Pages

(Write a Review)

Write a review

Bad Good

Previous rating and reviews

  • Nagaraj R
    641 days ago

    Congrats, Pavithra..!! Wish you many more to come ahead from you.

  • Vishal
    642 days ago

    Vaazhthugal !! Mudhal vetrii !! Maelum pala vetrigalai thoda Manamaaarndhaa Vaazhthugal !!

About Author

I am born in Tanjore district and I am an avid reader from young age. I believe in “Reading make the man” and I also write at leisure which gives me more pleasure. The creator in me always kindle

me to explore and write poems in English and Tamil. I don’t know where the spark came from which made me to write novels and short stories. But with good support from my family and friends I am now traveling with my pen and paper.

I thank Pustaka for the kind cooperation rendered towards me. Reading gives pleasure and your views will give greater pleasure than that.

So ping me at pavipesugiren@gmail.com

Back To Top