சிறுகதைத் தொகுப்பு - 1 (Sirukathai Thoguppu - 1)
Sirukathai Thoguppu - 1 - Tamil eBook

Sirukathai Thoguppu - 1

FREE

Author: R. Karthikesu

Language: All

Genre: Social

Type: Short Stories

ISBN: N/A

Print Length: 98 Pages

Write a review

Bad Good

About Author

ரெ.கார்த்திகேசு Ph.D., மலேசியா, பினாங்கைச் சேர்ந்தவர். பொதுமக்கள் தகவல் சாதனத்
துறையில் (mass communication) பேராசிரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர். மலேசிய வானொலி, தொலைக்காட்சியின் முன்னாள் அலுவலர். மலேசியாவில் நன்கறியப்பட்ட சிறுகதை எழுத்தாளர், நாவலாசிரியர், திறனாய்வாளர்.
MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - R. Karthikesu

Anthima Kaalam

Author: R. Karthikesu

Genre: Social

FREE

Be first to Write Review
Back To Top