திருக்குறளில் நகைச்சுவை (Thirukkural Nagaichuvai)
Thirukkural Nagaichuvai - Tamil eBook

Thirukkural Nagaichuvai

FREE

Author: Tamil Virtual Academy

Language: All

Genre: Humour

Type: Articles

ISBN: N/A

Print Length: 0 Pages

Write a review

Bad Good

About Author

உலகு தழுவிய நிலையில் வாழும் தமிழ் மக்களும் தமிழில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள பிற மொழியினரும்
தமிழ் மொழியையும், அறிவியல், தொழில் நுட்பம், கணினித் தமிழ் மற்றும் தமிழ்ப் பயன்பாட்டு மென்பொருள்களைக் கற்கவும், தமிழர் வரலாறு, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு ஆகியவை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் வேண்டிய வாய்ப்புகளை இணையம் வழியாக ஏற்படுத்துவதும், அரசு, கல்வி, ஊடகம், வணிகம் போன்ற பல்துறைகளுக்கும் வேண்டிய கணினித் தேவைகளுக்கான தீர்வுகளைக் கண்டறிந்து, நிறுவி, பராமரித்து, பயிற்சியளித்துப் பயன்பாட்டை பெருக்குதலும் இணையவழி அளிப்பதும் இதன் நோக்கமாகும்.
MORE BOOKS FROM THE AUTHOR - Tamil Virtual Academy

Maruthuva vingyaanigal

Author: Tamil Virtual Academy

Genre: Research

FREE

Be first to Write Review

Needhidevan Mayakkam

Author: Tamil Virtual Academy

Genre: Spiritual

FREE

Be first to Write Review

Thirukkural Katturaigal

Author: Tamil Virtual Academy

Genre: Social

FREE

Be first to Write Review

Kural Selvam

Author: Tamil Virtual Academy

Genre: Literature

FREE

Be first to Write Review

Rani Mangammal

Author: Tamil Virtual Academy

Genre: Biography

FREE

Rating :

Ravanan Maatchiyum Veezhchiyum

Author: Tamil Virtual Academy

Genre: Spiritual

FREE

Be first to Write Review
Back To Top