Home / Audio Books / Solladi Sivasakthi - Audio Book
Solladi Sivasakthi - Audio Book eBook Online

Solladi Sivasakthi - Audio Book (சொல்லடி சிவசக்தி - ஒலிப் புத்தகம்)

About Solladi Sivasakthi - Audio Book :

எழுத வேண்டியதை எழுதியாகிவிட்டது. இனி எழுத என்ன இருக்கிறது? அப்படியே எழுதினாலும் அதை யார் படிக்கப் போகிறார்கள்?’ என்று விரக்தியில் துவண்டிருந்த ஒரு எழுத்தாளனின் கைகளைப் பற்றியபடி ‘வா நாம் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு புத்தகம் எழுதலாம்.’ என்று ஒரு அழகி சொன்னால்? அந்த அழகிதான் பராசக்தி என்றால்? ஐந்தே சந்திப்புக்களில் மனித இனத்தை உலுக்கிக்கொண்டிருக்கும் சில கேள்விகளுக்கு இறைவனின் கோணத்திலிருந்து பதில்கள் சொன்னால்?

சொல்லடி சிவசக்தி என்ற இந்த நூலின் பின்னணி இது.

“அட. . .. கடவுளை நேரில் பார்த்தீர்களா? உடனே ஒரு நல்ல மனநல மருத்துவரைப் பாருங்கள்.” என்று கேலி செய்யாதீர்கள்.

யாருமே வலியைப் பார்த்ததில்லை என்பதற்காக ‘எனக்கு வலிக்கிறது’ என்று சொல்பவனை மனநல மருத்துவரிடம் கூட்டிச் செல்வதில்லை. என் தாய் மீனாட்சியும் எனக்கு ஒரு உணர்வாகத்தான் தோன்றினாள். ஒரு உந்துதலாகத்தான் வெளிப்பட்டாள். இந்த நூலையும் எழுத வைத்தாள்.

இது புரிந்தால் இந்த நூல் உங்களைச் சிலிர்க்கவைக்கும். புரியாவிட்டால் இந்த நூல் புரியவைக்கும்.

வரலொட்டி ரெங்கசாமி

About Varalotti Rengasamy :

A chartered accountant by profession and a writer by passion Varalotti Rengasamy has written more than sixty books in English and in his mother tongue Tamil. His brand of spirituality can be summed up in five words: Love is all there is. And that explains his 750-page book with a strange title Krishna’s Kiss which tells us that Bhagavad Gita is a love letter from God. He collected many stories on God’s love, some from scriptures, some real life, some just figments of his imagination and brought it under the title Oh My God! His neurologist friend even prescribed that book to a retired man :’The best way to prevent Alzheimers’

His psychological thriller Madly In Love is also a beautiful love story that illuminates the crying need of the day ‘Let’s bring love to the table.’

His series in Dinamalar, a leading daily in Tamilnadu, is running its third season. The serial is about the love of the Presiding Deity of Madurai, Meenakshi, whom he fondly calls ‘a woman clad in green saree – Pachaipudavaikkaari.’ The contents of the first two seasons of the series have come out as books and are selling fast.

He is such a prolific writer that at times he wrote six books in a single year. But even he had to struggle relentlessly for six years for one of his books. It is the English Translation of one of the greatest historic novels of all times, the famous Tamil author Kalki’s magnum opus, Ponniyin Selvan. He still considers as the bestt thing that happened to him as a kind of training in the field of writing. Translating Kalki’s work was more like sitting at the feet of the great Master and observe him turn out his master piece.Ponniyin Selvan is a 2500 page novel set during the time of Chozha Dynasty with hundreds of characters and is now being made into a film by the famous Director Manirathnam.

“How does it feel to be a chartered accountant and a writer, the most unlikely combination of professions?” He was asked many times.

“I feel like a martial arts expert who has to balance on a wooden plank placed over a number of eggs. He has to break a brick with his bare hands without breaking the eggs beneath his feet.” – that’s his response.

“How come your love stories as well as your stories on God are so dripping with love?”

“Love is the same, whether it is shown to another human being or to the very Being of Love, described by the most hackeyed word in the language of English – God.”

While Priyam is a love story told in two different time-lines, Her Love describes the spritual journey of a human being from her mother’s womb to the feet of the Holy Mother and spans across several time lines and many characters.

His book The Weaker Sex is something you can munch during a short-haul flight journey. But his Krishnna’s Kiss is regular food which should be eaten again and again for sustenance of the soul.

‘Translated into seventy languages, his books have sold 125 million copies’ – this may be the dream-statement of every writer, not Varalotti.

Once a girl living down South attempted to kill herself. She was saved at the nick of time. The Doctor attending on her gave her one of Varalotti’s Tamil books. The girl read it in seven days and wrote a mail to Varalotti: “Had I read the book a few days back I would not have taken that foolish decision to kill myself.”

To Varlotti that is the equivalent of a Sahithya Academy Award.

Varalotti lives with his wife Indhu in Madurai.

Chapter Details:
Chapter Name Chapter Duration
தாயினும் சாலப் பரிந்து 57:06
கோலக்கிளியே சரணம் சரணம் 01:06:38
பாலா திரிபுர சுந்தரி 01:20:43
யாதுமாஹி நின்றாய் காளி 01:47:05
நீயும் நானும் வேறில்லை 02:19:33
Rent For 30 Days
@ ₹ 49 / ¢ 75
Write A Review