Home / eBooks / Vetri Muzhakangal
Vetri Muzhakangal eBook Online

Vetri Muzhakangal (வெற்றி முழக்கங்கள்)

About Vetri Muzhakangal :

இன்றைய இளைஞர்களுக்குத் தேவையான அவசியமான - அவசரமான தேவைகளையும், செய்திகளையும் இந்நூலில் சொல்லியிருக்கிறேன்.

முன்னேற வேண்டிய, முன்னேறத்துடிக்கிற இளைஞர்கள் படித்துப் பாதுகாக்க வேண்டிய நல்ல நூல்களின் வரிசையில் இது சேரும்.

விறுவிறுப்பாகவும், படிப்பினைகளோடும் நூல் இருக்கக் காண்பீர்கள்.

படித்து, முடித்து, விமர்சனத்தைத் தீட்ட மறவாதீர்.

என்றும் அன்புடன்

எம்.கே.சுப்பிரமணியன்

About MK.Subramanian :

I had written over 1000 short stories and 40 books so far. He had got the credentials of kanchi kamakotti peetam and sekkizhar research center. I had acclaimed by local and outdoor literary organizations. I had created thiruvalluvar tamil workshop literary organization. I am operating it for the past fifteen years.

Rent Now
Write A Review

Same Author Books